ACADEMIC DETAILS
 • card_membershipToppers
  OverAll(AU)
   2017-2021
   • KOWSALYAVATHI V K - CIVIL (GOLDMEDALIST)
   2015-2019
   • TAMILSELVI S - CIVIL (Tamil Medium)
   2014-2018
   • KARTHIGA J - CIVIL(Tamil Medium)
   • BAKKIALAKSHMI B - CIVIL(Tamil Medium)
   • AASHA B A - CSE
   • PRIYANKA D - CSE
   2013-2017
   • VIJAYALAKSHMI R - CIVIL (Tamil Medium) [GOLDMEDALIST]
   • CHANDRIKA K - CIVIL (Tamil Medium)
   2011-2015
   • SUDARMANI G - CIVIL (Tamil Medium)
   2010-2014
   • MURUGAN A CIVIL - (Tamil Medium) [GOLDMEDALIST]
   • AARETHY B CIVIL - (Tamil Medium)
   • PRABHA M CIVIL - (Tamil Medium)
   • MOHANAPRIYA A - CIVIL (English Medium)
   • DARLING JEMIMA D - CSE
   • ABIRAMI J - CSE
   • PRIYANKA A - CSE
   2009-2013
   • SHAMILI R - CSE
   • THILOTHAMA K - CIVIL (English Medium)
   • DIVYA T - CIVIL (English Medium)
   2008-2012
   • SIVAGURU V - CIVIL (English Medium)
   • PRIYA TONY K - ECE